Formy Wsparcia

 


DAJ SIEBIE INNYM

Z naszego wsparcia mogą korzystać osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Wszystkie osoby trafiające do naszej placówki mogą liczyć na wsparcie terapeutyczne, nasza grupa działa na zasadach Społeczności Terapeutycznej z nastawieniem na osiągnięcie samodzielności ekonomicznej (Hostel) i  Redukcję Szkód (osoby wykluczone społecznie (poza grupą Hostelu). Podczas pobytu motywujemy do kontynuowania lub uzupełnienia wykształcenia, zdobywania kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy. Na terenie ośrodka istnieje możliwość odrabiania godzin społeczno- użytecznych, nakazanych przez sądy.

Pensjonariusze mają w obowiązku dbać o dom i  jego teren, wszelkie prace gospodarcze, remontowe, związane z hodowlą koni itp. wykonują sami, pod nadzorem terapeutów i animatora zajęć ergoterapeutycznych. Pełniąc różne role społeczne tj. „Szef kuchni”, „Gospodarz domu” „Konikowy”, „Kierownik ergoterapii”, uczą się nowych umiejętności społecznych i zawodowych, co w założeniu zaowocuje dobrym przygotowaniem do usamodzielnienia się. Ważnym elementem pobytu są zajęcia związane z hipoterapią,(dla chętnych) czyli leczniczym kontaktem z końmi. Założeniem tego działania jest przywrócenie równowagi psychofizycznej, odbudowanie kontaktu z własnymi uczuciami, pokonywanie barier lękowych, nauki odpowiedzialności i systematyczności, wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawczości. Dodatkowo nasi podopieczni pomagają w drobnych pracach gospodarczo rolnych wśród mieszkańców okolicznych wsi ( zwłaszcza tym starszym) Poprzez takie działania  zmienia się myślenie i podejście stereotypowe ludzi do osób uzależnionych i bezdomnych. Gospodarze chętnie korzystają z ich  pomocy, ceniąc ich pracowitość i solidność.

Wyszczególnione obszary wsparcia:

 1. Wsparcie socjalno- bytowe czyli: zakwaterowanie (meldunek tymczasowy) wyżywienie (4 posiłki główne z możliwością dostępu do kuchni i produktów przez cała dobę)
 2. Wsparcie terapeutyczne czyli: rozmowy indywidualne z terapeutą(wg osobistych potrzeb), spotkania podstawowe grupy warsztatowo- terapeutycznej, spotkania grupy samopomocowej oraz spotkania interwencyjne w zależności od potrzeb.
 3. Wsparcie socjalno-prawne czyli: pomoc w regulacji spraw urzędowych, wyrabianiu potrzebnych dokumentów.
 4. Wsparcie medyczne doraźne czyli: pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, organizowanie wizyt u lekarzy specjalistów na terenie Gminy Słupska, regularny kontakt z asystentem osoby niepełnosprawnej(kontrola RR, wagi, itp.)
 5. Dobrowolne uczestnictwo w  zajęciach w hipoterapii czyli: prace stajenne, jazda konna itp.

Informacje o godzinach przyjęć są zawarte w Regulaminie Porządkowym Placówki

 

Wsparcie terapeutyczne, zajęcia ergoterapeutyczne, i hipoterapia, pomagają w readaptacji społecznej i reintegracji zawodowej, oraz zmianie samego siebie i swojego dotychczasowego podejścia do realnego życia. Zaletą oddziaływań jest to, że pensjonariusze sami podejmują działania zmierzające do osiągnięcia samodzielności ekonomicznej i życiowej, co niweluje skutki Syndromu Wyuczonej Bezradności.

 

 

 • Kontakt:

  Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Gajkach
  Organizacja Pożytku Publicznego
  Kierownik Placówki: Robert Woszczyna

  PRZYJĘCIA I ZAPISY NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH
  Terapeuta dyżurny: tel. 597255392 lub 59 814 12 50
  pon.- pt. w godz. 8.15-16.00
  e-mail: osrodekwgajkach@gmail.com

  Pracownik Socjalny:
  e-mail: pracowniksocjalnywgajkach@o2.pl
  tel.: 59 725 53 92 Grafik dyżurów Kwiecień
  02.04.2024 w godz. 15:30 - 21:30
  03.04.2024 w godz. 14:30-19:30
  04.04.2024 w godz. 15:30 - 21:30
  09.04.2024 w godz. 15:30 - 20:30
  11.04.2024 w godz. 15:30-21:30
  15.04.2024 w godz. 15:30-20:30

  Księgowość i Administracja
  Główna Księgowa: Danuta Dębowska
  e-mail: ksiegowa.osrodekwgajkach@gmail.com
  tel.: 601189 394

  EKOLOGIA, HODOWLA i HIPOTERAPIA:
  598141250
  Dział Zaopatrzenia i Transportu
  Odbiór Towarów e-mail: zaopatrzenie.osrodekwgajkach@gmail.com
  Tel.: 696 563 010

  Nasz adres:
  76-200 Gajki 3, Powiat Słupsk
  Województwo Pomorskie
  aktualny e-mail:
  osrodekwgajkach@gmail.com

  KRS: 0000169232
  Regon: 012851208-00056
  NIP: 839-27-56-919

  konto: PKO BP Oddz. 1 w Słupsku
  58 1020 4649 0000 7102 0051 1121

 •  

Copyright © 2024 All rights reserved.
Strona wykonana dla Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Gajkach Organizacja Pożytku Publicznego
przez Krzysztof Markowski w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.


Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.